Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk

Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020-ban, karancssági székhellyel alakult egyesület, mely működése az ország területére kiterjed. Az egyesület tűzmegelőzési valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában nyújt jelentős segítséget.

Biztosította a jogszabályokban meghatározott önkéntes tűzmegelőzés, tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, környezetvédelem megvalósításának társadalmi elősegítését, önkénteseket szervezett, közösségi életre nevelt, valamint bővítette a tagok tűz- és környezetvédelmi szakismereteit. Tervezi tűzoltó tábor szervezését a Nógrád megyei gyermekek és családjaik részére, akik érdeklődnek a tűzvédelem, megelőzés, mentés, katasztrófa-elhárítás és a környezetvédelem iránt. Tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzoltási és kárelhárítási, műszaki mentési, valamint az ár-, és belvízvédelmi feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül. Tagjaiból megszervezte a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátását. Szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztatta a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, valamint a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységeket is végzett. Tagjait kiképzéseken, továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltó versenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesület feladatainak ellátására. 

Fontos küldetésünk a speciális szakszerű és szervezett segítségnyújtás a hazai katasztrófák és vészhelyzetek kialakulásakor. A balesetek hatásai elleni védekezésben, a katasztrófák következményeinek felszámolásában. Ehhez a feladathoz önkéntesekből és szervezett csapat áll rendelkezésünkre. Egyesületünk az eseménymentes időkben sem passzív, folyamatosan részt veszünk különféle rendezvényeken, ahol bemutatókat tartunk. Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok hasznos és értelmes szabadidő eltöltési szokásainak kialakítását. Fontos feladatnak tartjuk még, annak szemléletmódnak az átadását a következő generációknak, miszerint emberséggel, emberiességgel kell viseltetnünk a bajba jutottak irányába, legyen szó emberi, vagy állati lényekről, mert mindenki kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe önhibájából vagy önhibáján kívül, s ilyenkor a segítségnyújtásnak természetes emberi ösztönnek kell lennie.

Még alig alakult meg az egyesület, de máris több riasztáson vettünk részt. Favágásnál segédkeztünk, és helyi településeken tüzeket oltottunk.

    2021.03.28.-án Nemzeti Minősítő Oklevelet kaptunk, Alapvető Vízkár Elhárítási Tevékenység szakterületen egyesületünk sikeresen minősült.

Kapcsolatot tart hazai és külföldi tűzoltószervezetekkel, rendezvények szervezésén és lebonyolításán keresztül népszerűsíti a tűzvédelmet és az egyesületet.

        

Gépjárműparkunk, erdőtüzes gépjárműveink: